ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περαιτέρω πληροφορίες, ερωτήσεις ή συλλογικές προσπάθειες σχετικά με το έργο DECODE, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε με τις ακόλουθες βασικές επαφές:

Νορβηγία (DalPro):

Sandra Bergsnev Email: sandra@dalpro.no
Elisa HelgebostadEmail: elisa@dalpro.no

Αυστρία (Vienna Association of Education Volunteers):

Dana MalehEmail: pr8@ngohub.eu
Laura OyuelaEmail: pr5@ngohub.eu

Κύπρος (Synthesis Center for Research & Education):

Stefania Savva
Email: stephania@synthesis-center.com

Ελλάδα (Ακάδημος ΚΔΒΜ):

Γεώργιος Στεργιούλας: stergioulasakadimoskdvm@gmail.com
Μαρία Κοιμίσογλου: akadimos.erasmus@gmail.com