Εγχειρίδιο Πολιτικής

Το έργο DECODE επικεντρώνεται στην υπέρβαση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι φορείς εκμετάλλευσης, οι επαγγελματίες και οι εθελοντές στον πολιτιστικό τουρισμό, ειδικά στις αγροτικές και οικονομικά προβληματικές περιοχές της Ευρώπης. Καθώς ο πολιτιστικός τουρισμός γίνεται πιο δημοφιλής εντός της ΕΕ, οι αγροτικές επιχειρήσεις παρεμποδίζονται από προβλήματα συνεργασίας και έλλειψη δεξιοτήτων στο εργατικό τους δυναμικό. Αυτό το έργο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει αυτές τις τοπικές οντότητες παρέχοντας την απαραίτητη εκπαίδευση στις δεξιότητες, ενσωματώνοντας ψηφιακές τεχνολογίες και δημιουργώντας μια ψηφιακή πλατφόρμα για πόρους. Στόχος μας είναι να αναγνωρίσουμε και να πιστοποιήσουμε τις δεξιότητες που αποκτούν οι συμμετέχοντες μέσω ενός συστήματος ανοιχτών σημάτων. 

Ο κύριος στόχος του εγγράφου πολιτικής DECODE είναι να προσφέρει προτάσεις πολιτικής για την εκπαίδευση στον πολιτιστικό τουρισμό, με βάση μια διεξοδική έρευνα που διεξήγαγε η SYNTHESIS.