Policyhåndbok

DECODE-prosjektet er fokusert på å overvinne vanskelighetene som operatører, fagfolk og frivillige innen kulturturisme står overfor, spesielt i Europas landlige og økonomisk utfordrede regioner. Etter hvert som kulturturisme blir mer populært i EU, hindres bygdebedrifter av problemer i samarbeid og mangel på kompetanse i arbeidsstyrken. Dette prosjektet er designet for å hjelpe disse lokale enhetene ved å gi nødvendig opplæring i ferdigheter, integrere digitale teknologier og skape en digital plattform for ressurser. Vi tar sikte på å anerkjenne og sertifisere ferdighetene deltakerne får gjennom et system med åpne merker. 

Hovedmålet med policynotatet DECODE er å gi forslag til retningslinjer for utdanning i kulturturisme, basert på en grundig undersøkelse utført av SYNTHESIS