DECODE

Målet med DECODE er å avkode trender og krav til kompetanse og digitale ferdigheter blandt alle som jobber innenfor kulturturisme i distriktene i Europa.

Kultur turisme er en populær trend blandt tilreisende innenfor EU. 4 av 10 europeiske turister velger destinasjoner basert på hva stedene kan tilby kulturellt. Små bedrifter i utkantstrøk kan dra stor nytte av å knytte nettverk med andre i tillegg til å få mer digitale ferdigheter og utvikle bedriftskonseptet sitt.

Arbeidet med dette prosjektet er tilpasset til alle de ulike aktørene innenfor kulturturisme. Om det er jobb med ulike håndtverk, matproduksjon, guideservice eller reiseselskap, de som er profesjonelle eller frivillige. Decode tilbyr en treningsplattform med fokus på utvikling av digitale ferdigheter, men også på tema som; merkevarebygging, produktutvikling, sosiale medier og nettverksbygging. Decode online kurset vil etter gjennomføring føre til godkjenning med digitale badges (diplom) som bekrefter oppnådd kompetanse.

Forventede resultater

Decode prosjektet vil søke å finne veier for å nå ut med kompetanseheving til alle innenfor kulturturisme i distriktene gjennom denne treningslattformen.

Fasilitere for at de som jobber innenfor kulturturisme i distriktene får tilgang på ny kunnskap og kompetanse.

Utvikle en innovativ og interaktiv treningsplattform tilpasset de som jobber innenfor kulturturisme i distriktene.

Gjennomføre en lære, teste og trenings samling tilpasset minst 12 voksne innenfor kulturturisme.

Samle 6 nasjonale rapporter i etterkant for å forbedre treningsplattformen ytterligere.

Trene opp 60 lokale innenfor kulturturisme som har tilhold i ute i distriktene.

Etablere en online treningsplattform med interaktivt materiale og badge- akkreditering (digital diplom) for å bekrefte oppnådde kunnskaper.

Organisere tre transnasjonale møter og et transnasjonalt online partner møte.

Utføre 6 multiplier event (5 nasjonale og et transnasjonalt)

Lage en omfattende plan for deling og promotering av Decode plattformen.

Tilrettelegge for videre nettverksmuligheter for prosjektpartnere.

Decode prosjektet er viktig for at de som jobber innenfor kulturturisme i distriktene skal stå sterkere rustet med nye kunnskaper og digitale ferdigheter for den tiden vi er inne i. Alle partnerne i prosjektet bidrar med viktig og bred kompetanse.