Ordforklaringer

Sosiale Medier

1. Definisjonen av sosiale medier:

Sosiale medier er nettsider og apper som tilrettelegger for å skape og dele innhold, og å delta i sosiale nettverk. Facebook er det mest vanlige sosiale mediet, både i Norge og internasjonalt, men også Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat og TikTok er mye brukt.

2. Instagram-definisjon:

Instagram er en gratis nettbasert fotodelingsplattform for sosiale medier som gjør det mulig for brukere å redigere og legge ut bilder og korte videoer. Hvert innlegg kan ha en bildetekst lagt til av brukeren, og hashtaggene og stedsbaserte geotaggene kan brukes til å indeksere innlegget og gjøre det søkbart for andre brukere (Holak, McLaughlin, 2017).

3. Facebook definition:

Facebook er en online digital plattform, eller kalt nettsamfunn, som tilbyr gratis profiler til brukerne og lar dem knytte kontakter med kjente og ukjente og gir muligheten til å dele bilder, musikk, videoer og og artikler for å nevne noe. Men også kunne dele personlige tanker og synspunkt, uten restriksjoner på rekkevidde. (Webwise, N.d).

4. Definisjon på digital innhold:

Begrepet «digitalt innhold for sosiale medier» menes på alle typer medier som er tilpasset deling på sosiale medier. Dette inkluderer bilder, videoer, grafikk, animasjoner og mer. Sånt materiale er typisk lagd for å reflektere både de som lager og de som leser.  Hensikten med digitale medier er flere, som underholdning, uttrykke seg selv, markedsføring med mer.

5. Canva:

Canva er en grafisk design plattform som lar individer lage design med semi-professionell kvalitet uten selv å ha masse kunnskaper. Den er lett å bruke med dra-og-dropp funksjon og har mange ulike maler, fonter, bilder og bakgrunner å velge mellom.

6. Omdømmehåndtering på sosiale medier:

Prosessen med å håndtere en bedrifts rykte og integritet på nett. Kunne følge med på sosiale medier, dele relevant materiale på sosiale medier og samhandle med andre online. (Lee, 2021).

7. Androide telefoner:

Android smarttelefoner er kategorisert som det fordi de tilbyr mye mer enn bare å kunne ringe og sende meldinger. På grunn av android operativt system kan disse telefonene laste ned mange apper og funksjonaliteter, slik at det blir nesten som en PC. (Ahmad, 2022).

8. Ios smarttelefon:

En iOS smarttelefon, oftest kjent som en iPhone, lages av Apple og er en smarttelefon hvor du kan ha laste ned mange apper og funksjonaliteter på samme måte som en android, bare med et annet mykvare program.

9. Facebook Meta Suite:

Meta Business Suite som det heter på engelsk, på Instagram står det ditt profesjonelle dashboard og i Facebook administrer annonser eller lignende. Meta er felles for Facebook og Instagram og har en egen app du kan laste ned for å annonsere på tvers av Instagram og Facebook.  Her inne på Meta sitt markedsføringssenter har du flere muligheter for annonsering og markedsføring.

10. Instagram ads manager definition:

Instagram ad manager is an advanced and inclusive tool that offers comprehensive capabilities for creating advertisements not only on Instagram but also on Facebook and other platforms.

11. To-faktor autentisering:

To factor autentisering(2FA)er et sikkerhetstiltak for å identifisere og sikre sikker tilgang ved at det må godkjennes gjennom to metoder.

12. Instagram karusell:

En Instagram karusell menes på et innlegg hvor man kan se mange videoer eller bilder.

13. Sponsede innlegg/annonser:

Sponsede annonser er markedsføring som kommer opp, spesielt ved bruk av visse søkeord eller emneknagger. I stedet for markedsførings pakker hvor du må betale mye for synlighet vil heller annonsene blande seg inn og være synlig for forbrukerne(Moloco, 2021).

14. Millennials definisjon:

Millennials, som også kalles generasjon X, kommer før generasjon Z.  Man er enige om at individer født mellom tidlig 80 tall og frem til tidlig 2000 tall hører til denne generasjonen, de født mellom 1981 til 1996.

15. Generasjon Z/Gen Z:

disse kalles populært også zoomers, er generasjonen etter millennials men før generasjon alfa. Kilder mener denne starter fra midten til slutten av 90 tallet som fødselsår og frem til tidlig 2010 Generation Z. De fleste her er født av generasjon x eller yngre Baby boomers. Videre kan generasjon z være foreldre til yngre medlemmer av generasjon alfa.

Produkt Utvikling

1. Bedriftens samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility/CSR):

En forretningsmodell som som bidrar positivt til samfunnnet ved å beregne påvirkningen av handlingene ovenfor ansatte, kunder, fellesskap og miljøet.

2. Tverrkulturell:

ta hensyn til kulturelle forskjeller, normer og verdier som er mellom forskjellige områder som distrikt og by. Det involverer å utvikle produkter og tilbud som passer til den spesifikke kulturelle konteksten av målkunde gruppen

3. Demografisk segmentering:

En måte å kategorisere kundegrupper etter faktorer som alder, kjønn, inntekt, utdanning og yrke.

4. Diversifisering:

i denne sammenhengen menes det på en strategi med å skape et utvalg produkter for å passe til litt flere av kundenes behov og ønsker og selv kunne spre risiko.

5. Kulturelle opplevelser eller overnattingstilbud som er ekstra fengende.

Ved å tilby en autentisk opplevelse og ta kunder med inn I din verden kan man gi dem en opplevelse av tilknytning til kulturelle verdier ved et landskap eller historie. De utvikler en egen forståelse ved å prøve tradisjonelle håndverk, mat og vaner.

6. Indikatorer:

Målbare fremganger eller vekst på flere områder så som bærekraft og samfunnsansvar.

7. Lokal økonomi:

Menes på aktiviteter og transaksjoener som skjer innenfor et spesifikkt geografisk område eller innenfor et felleskap, med fokus på støtte til lokale bedrifter og bruk av egne ressurser.

8. Beregninger:

Kvantitative, målbar informasjon som brukes for å måle effektivitet og suksess med en spesifikk aktivitet eller strategi. I kontekst med kultur turisme og markedsføring, beregninger kan innebære informasjon om for eksempel trafikk til nettsted, gjentakende besøk på en side, positive anmeldelser og andre relevante indikatorer.

9. Profitt drevet:

Når man har primært fokus på å tjene penger og mest mulig overskudd fra salg av produkter eller tjenester. En profittdrevet bedrift vil se på markedspotensiale, konkuransekraft og lønnsomhet.

10. Promotering:

Å fremme et produkt eller en tjeneste, eller jobbe for å øke synlighet og oppmuntre til økt synlighet, kjøp og tilpassning til marked.

11. Resonnerer:

Å vekke en sterk sympatisk respons eller følelse i noen. I markedsføringsssammenheng vil man tenke på en strategi hvor man vil kommunisere på en måte som «resonnerer» med dypere følelser til mottaker på en positiv måte.

12. Bedriftens samfunnsansvar:

Effekten til et produkt, en tjeneste eller bedrift på mer enn lønnsomhet. Dette ser på hvorvidt et produkt kan skape positive forandringer, løse sosiale utfordringer og bidra til positive forandringer for mennesker og miljøet.

13. Evaluere bedriftens samfunnsansvar:

en systematisk prosess med å evaluere social påvirkning av et prosjekt, en bedrifts aktivitet eller lignende med mål om å forstå og forbedre samfunnspåvirkning. 

14. Bærekraft:

En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov

15. Bærekrafts plan:

En strategisk plan som viser til målsetninger og handlinger som bedriften eller organisasjonen vil gjøre for å fremme bærekraftig praksis og sette fokus på bærekraftig praksis mot både miljømessige og sosiale utfordringer.

Merkevarebygging

Merkevare: En merkevare er summen av alle assosiasjoner kundene har til et produkt, et firma eller en person. Altså hva kunden sier når de skal beskrive produktet, firmaet eller personen.

Logo: er bilder, tekst eller former eller en kombinasjon som illustrerer navnet og profilen til en bedrift. 

Ikon: Ikoner er grafiske symboler eller piktogrammer som brukes for å representere ulike konsept, handlinger eller objekter. 

Font: Skrifttype, det fysiske utseendet til et sett av bokstaver og tegn. Fonter brukes både I print og digital tekst.  

Formatting: er prosessen med å style og organisere tekst på en måte som gjør det lettere å lese, mer visuelt appelerende og lettere å forstå. 

Typografi: er kunsten med å arrangere bokstaver og tekst på en måte som gjør utgaven leselig, tydelig og tiltrekkende på den som leser. 

Fokus: senter for oppmerksomheten..

Nærbilder: bilder tatt med kamera nærme.

Vinkel: I denne videoen; vinkel til kamera mot det som blir fotografert.

Mål gruppe: Hva slags kunder eller “personas” du vil nå ut til.

Personas: er en arketype på en bruker som hjelper designere og utviklere å forstå en type kunde basert på visse faktorer som interesser og behov.