FAQ

For å registrere deg for DECODE pedagogisk nettplattform, gå ganske enkelt til registreringsdelen og følg instruksjonene. Under registreringen må du skrive inn et brukernavn, passord og en gyldig e-postadresse. Når du er registrert, kan du logge på DECODE pedagogisk nettplattform ved å bruke samme legitimasjon som du oppga under registreringsprosessen.

I tilfelle du ikke kan huske passordet ditt, har du muligheten til å velge delen «glemt passordet ditt» og klikke på lenken for å starte tilbakestillingsprosessen.

Alle kurs er gratis. Det eneste kravet for kursregistrering er opprettelse av en konto.

Etter vellykket opprettelse av kontoen din og påmelding til kurset, blir innholdet tilgjengelig for lesing.

Den nettbaserte utdanningsplattformen DECODE tilbyr kurs som består av videoer, tekst og flervalgsquizer.

Innholdet er tilgjengelig for lesing på denne plattformen og er gitt med den forståelse at det kun er ment for forsknings- og utdanningsformål.

Kun forskningsformål: Innholdet er lisensiert til deg for bruk utelukkende i forbindelse med akademiske eller ikke-kommersielle forskningsaktiviteter. Enhver bruk av innholdet til kommersielle formål er strengt forbudt.

Ikke-overførbar lisens: Lisensen som er gitt for innholdet er ikke-eksklusiv og ikke-overførbar. Det er utelukkende for din personlige eller interne forskningsbruk og kan ikke underlisensieres, overføres eller tildeles til noen annen part.

Ingen modifikasjoner eller avledede verk: Du har forbud mot å modifisere, tilpasse eller lage avledede verk fra innholdet. Innholdet skal brukes i sin opprinnelige form til forsknings- og utdanningsformål.

Attribusjon: Når du bruker innholdet i forskningspublikasjoner, presentasjoner eller relaterte verk, samtykker du i å bekrefte kilden til innholdet og gi kreditt til innholdet på EU-plattformen og det ansvarlige EU-medlemskonsortiet.

Det er en sporfremdriftslinje øverst på plattformsiden.

For direkte engasjement og direkte kommunikasjon kan du sende meldingene dine til følgende e-poster: 

  • sandra@dalpro.no
  • elisa@dalpro.no
  • stergioulasakadimoskdvm@gmail.com
  • akadimos.erasmus@gmail.com
  • julia.a@synthesis-center.com
  • pr5@ngohub.eu
  • pr8@ngohub.eu