Τρέχουσα κατάσταση
Δεν υπάρχει εγγραφή
Τιμή
Δωρεάν

Επωνυμία

Κατηγοριοποίηση του προορισμού και branding plan για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού στην ψηφιακή εποχή.

Αξιολόγηση μάθησης

 • Τι είναι μια μάρκα; Και γιατί πρέπει να εστιάσετε στην οικοδόμηση μιας επωνυμίας;
 • Βασικά βήματα για την οικοδόμηση της επωνυμίας σας.
 • Λογότυπο
 • Τυπογραφία
 • Χρώμα
 • Στυλ
 • Χρήση εικόνων και εικονογραφήσεων
 • Γίνετε η επωνυμία σας – πώς να γίνετε συνεπής επωνυμία και να κάνετε ένα σχέδιο επωνυμίας
 • Εισαγωγή στη χρήση της φωτογραφίας και του φιλμ
 • Ομάδα-στόχος/πρόσωπα στον πολιτιστικό τουρισμό
 • Ορισμοί – Γλωσσάρι