Τρέχουσα κατάσταση
Δεν υπάρχει εγγραφή
Τιμή
Δωρεάν

Ικανότητες Δικτύωσης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας

Δικτύωση και υποστήριξη και ο αντίκτυπός τους στον πολιτιστικό τουρισμό.

Αξιολόγηση μάθησης:

  • 10-14 ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής
  • Πρακτικές εργασίες που ισχύουν για την επιχείρηση:
  • Ρυθμίστε τη διεύθυνση email και την αυτόματη υπογραφή
  • Ρύθμιση συνδεδεμένου προφίλ
  • Εγγραφείτε σε τοπική διαδικτυακή ομάδα/φόρουμ
  • Ερευνήστε και δημιουργήστε μια λίστα με τοπικούς και εθνικούς οργανισμούς που παρέχουν εκπαιδευτική ή/και οικονομική υποστήριξη σε φορείς εκμετάλλευσης RCT. Θα μπορούσατε να κάνετε αίτηση για κάποιο από τα προγράμματα/μαθήματα που παρέχουν;
  • Ποια τοπικά ζητήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν προκειμένου να γίνει ο πολιτιστικός αγροτικός τουρισμός στην περιοχή σας πιο ελκυστικός και προσβάσιμος; Κάντε μια λίστα με τις επιχειρηματικές ανάγκες που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τον τοπικό δήμο/εθνικούς φορείς ή συλλογικά (για παράδειγμα: καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες, νέο καφέ, καλύτερες ώρες λειτουργίας των τοπικών αξιοθέατων, μια καλύτερη ιστοσελίδα του χωριού/της πόλης, ξεναγήσεις γύρω από το περιοχή, τοπικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ κ.λπ.) Προσδιορίστε ένα από αυτά τα θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο και βρείτε μια ομάδα με την οποία μπορείτε να συζητήσετε αυτό το θέμα