Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis
Kom i gang

PRODUKTUTVIKLING

Utvikling av kulturturismeprodukter og -tjenester i distriktene og/eller utsatte områder.

Oppgaver 

 • Finn og noter hvilke kulturelle verdier du har I ditt område. 
 • Utvikle tre kulturturisme konsepter med de “verdiene” du fant I ditt område. 
 • Lag en plan for hvordan digitalt promoter local kultur, natur og opplevelser.
 • Utvikle en QR kode med lenker til informasjon om en lokal attraksjon. 
 • Definer nøkkelelement innenfor turisme ved å bruke  en ordbok. 
 • Gjør en markedsanalyse for en spesifikk turisme destinasjon. 
 • Bruk ananlyse verktøy for å evaluere potensialet til en turisme destinasjon.
 • Utvikle en turisme destinasjon som er økonomisk levedyktig og konkurransedyktig. 
 • Develop stakeholder engagement strategies for a tourism project.
 • Lag en undersøkelse for å måle hvor fornøyd gjestene dine er. 
 • Utvikle en SWOT analyse for en turisme bedrift.
 • Lag en plan for å digitalt håndtere bestillinger, legge opp reiseruter og sette sammen pakker.
 • Bli kjent med, og hvordan, du kan bruke mer bærekraftige praksiser for en turisme bedrift. 
 • Utvikle en plan for å sikre kvaliteten til ditt produkt.